Zhbërja e padrejtësisë së 1913-es jetëson aktin juridik të 1912-es

Spread the love

“Zgjidhja e drejtë e çështjes kombëtare shqiptare mund të vij, vetëm duke e zhbërë padrejtësinë e madhe të vitit 1913 dhe duke e bërë realitet vullnetin e Kuvendit të Vlorës të vitit 1912, për një Shqipëri të lirë dhe të bashkuar.” – Kastriot Berishaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *